Basal hemsjukvård

Sjöströms Hemservice har sedan 2012 avtal med många vårdgivare och vårdcentraler i Stockholms län. Sjöströms Hemservice finns idag i Nynäshamn, Haninge,  Björkhagen, Stockholms City, Täby, Nykvarn och Järna. Vi utför den basala hemsjukvården på helgfria vardagar mellan kl 08.00-17.00.

Sjöströms Hemservice erbjuder patienten i basal hemsjukvård en vård och omsorg som präglas av omtanke, tillförlitlighet och kompetens och en god vård som är trygg och säker. Insatserna planeras och följs upp med utgångspunkt att det alltid är patientens bästa i centrum. Patienten ska ges möjlighet att vara delaktig i planeringen av vården, känna till att de har möjlighet att framföra klagomål och synpunkter på vår verksamhet.

Verksamhetschef och alla medarbetare skapar förutsättningar för tillgänglighet med möjlighet att få kontakt och att utföra insatser i rätt tid.

Vi övertar ansvaret för hemsjukvården från patientens vårdcentral.  Basal hemsjukvård består av många olika sjukvårdsinsatser. Den basala hemsjukvården bemannas med sjuksköterska, distriktssköterska eller undersköterska. Exempel på basal hemsjukvård som utförs är:

  • sårbehandling
  • dosettdelning av läkemedel
  • smärtlindrande behandling
  • läkemedelsbehandling i form av injektioner
  • hjälp med näringstillförsel via sond
  • utskrivning och rådgivning av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, näringsdryck

 

Kompetens

Sjöströms Hemservices medarbetare har en gedigen erfarenhet av hemsjukvård och god förmåga att planera och prioritera. Våra medarbetare är flexibla och har förmågan att fatta snabba beslut.